Nyttårsleir med Bjørn-Eirik Olsen,Shihan 6. dan 2013

Bjørn Erik demonstrerer forsvarsteknikker
Bjørn Erik demonstrerer forsvar i kamp
Bjørn Erik demonstrerer kampangrep